marți, 8 octombrie 2013

PREMIILE FESTIVALULUI DE CREAŢIE „VRANCEA LITERARĂ”- ODOBEŞTI     A treia ediţie a Festivalului de Creaţie ”Vrancea literară”, care s-a desfăşurat în zilele de 5-6 octombrie 2013 la Odobeşti, s-a încheiat. Totul s-a petrecut în casa atât de ospitalieră a d-lui Culiţă Ioan UŞURELU, redactorul şef al revistei „Salonul literar”. Am avut această locaţie deoarece Primăria din Odobeşti nu şi-a arătat disponibilitatea de a stimula financiar sau măcar cu locaţia iniţiativa noastră. Cu toate că redactorul şef al „Salonului literar” a depus proiectul prin care solicita susţinerea, prin orice modalitate, a acestei acţiuni culturale. Nu ni s-a dat, timp de un an, de înţeles că mesajul nostru a fost recepţionat, deşi am revenit cu diferite scrisori, în care aminteam că măcar un răspuns (favorabil sau nu) am fi meritat. Ca să nu mai spunem că legea obligă autorităţile să  dea un răspuns  la orice petiţie într-un termen limită (30 de zile). Ne aşteptam să funcţioneze măcar  minima politeţe faţă de un membru al comunităţii. La Odobeşti însă nu funcţionează nimic pe această latură, mai ales în ceea ce ne priveşte…Primarul a beneficiat, probabil, şi de o consiliere neinspirată, ca să vorbim eufemistic.
     În ciuda piedicilor de tot felul, în ciuda lipsei fondurilor necesare, în ciuda ostilităţii autorităţilor şi a acoliţilor, juriul festivalului, alcătuit din redactori şi redactori şefi ai unor reviste de prestigiu din ţară, s-a întrunit şi a avut o misiune grea, aceea de a alege, din cele aproape optzeci de volume prezentate la concurs, doar douăzeci şi două, care au fost premiate.
    Regretăm că a trebuit să prezentăm în preambul toate dificultăţile pe care le suportăm pentru a arăta că românii au talent şi trebuie stimulaţi. O spunem şi cu durerea profundă pe care o simţim atunci când vedem că se poate şi altfel decât la Odobeşti.  Menţionăm, în acest sens, că la Adjud, la Bacău, la Galaţi, la Panciu, la Râmnicu-Sărat, la Tecuci, la Mizil şi în alte oraşe primăriile sunt alături de iniţiatorii unor proiecte culturale iniţiate de membri ai Uniunii Scriitorilor din România.
                                    
                                         PREMIILE SUNT URMĂTOARELE:
POEZIE: PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI: volumul BISERICA DE CUVINTE, autor-MIHAELA GRĂDINARIU-RÂŞCA-SUCEAVA;
                              PREMIUL I: volumul CRUCEA DIN MUGURI, autor AUREL M. BURICEA-PRAHOVA;
                            PREMIUL II: volumul IREAL, autor MARIANA ROGOZ STRATULAT-PANCIU;
                            PREMIUL II: volumul SOARELE NINIVEI-ION DINVALE-BUHUŞI;
                            PREMIUL III: volumul TEOGNOST, autor TOMA BARBĂROŞIE-FOCŞANI;
                              PREMIUL III: volumul ARTA EURITMIEI, autor MIHAI MERTICARU-PIATRA NEAMŢ;
ROMAN: PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI: romanul MOŞIA, autor IOAN TODERIŢĂ-GALAŢI;
                                  PREMIUL I : romanul MIEZUL NOPŢII ÎN CARTIERUL FELINARELOR STINSE, autor GEORGE CORNILĂ-BUCUREŞTI;
                                  PREMIUL II: romanul SĂ NU TE ÎNDRĂGOSTEŞTI DE UN NEBUN, autor IONICĂ SAVA-FOCŞANI;
                         PREMIUL III: romanul DE MÂNĂ CU AI MEI, autor GHEORGHE-JAN ISCU-BACĂU;
                               PREMIUL III: UITAREA, autor GHEORGHE UNGUREANU-BACĂU;
PROZA SCURTĂ: PREMIUL I: volumul FRONDE, autor VIOREL DINESCU-GALAŢI;
                                                             PREMIUL II: volumul CIRCUL FĂRĂ CUPOLĂ, autor VASILE LARCO-IAŞI;
                                                PREMIUL III: volumul PLASA DE STELE, autor RODICA ŞORICĂU-FOCŞANI;
PROZĂ UMORISTICĂ: PREMIUL I: VOLUMUL  ION IONESCU’S STORY, autor ION MANEA-GALAŢI
PAMFLET: PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI: volumul INSECTARUL PORTOCALIU, autor IOAN VIŞTEA-TÂRGOVIŞTE;
ESEU: PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI: volumul DESPRE ESENŢE ŞI TINCTURI, autor LUCIAN STROCHI-PIATRA NEAMŢ
                PREMIUL I: volumul DURERI NEOSTOITE, autor ION LUPU-COMĂNEŞTI;
CRITICĂ LITERARĂ: PREMIUL I: volumul DOR ÎN CONCEPŢIA LUI EMINESCU, autor   IOAN  ŢICALO - SUCEAVA;
                                                    PREMIUL II: volumul INCURSIUNI ÎN UNIVERSUL PENIŢEI,  autor      STAN BREBENEL-BUZĂU;
ISTORIE LITERARĂ: PREMIUL I: SCRIITORI BĂCĂOANI, autor CORNEL GALBEN-BACĂU;
ISTORIA LIMBII LITERARE: PREMIUL I: volumul LIMBA ROMÂNILOR , autor NĂSTASE MARIN-GALAŢI;
                                                                           

                                               Preşedintele juriului,
                                             CULIŢĂ IOAN UŞURELU,
                           Redactor şef al revistei „SALONUL LITERAR”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

salut